Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

 

Zebrania wychowawców z rodzicami

19 września r.

 

KLASA

   WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

Ia

p. Bożena Grzyb

godz. 15.30

sala nr 25

Ib

p. Jadwiga Stańczyk

godz. 16.00

sala nr 1

Ic

p. Renata Walczak

godz. 16.00

sala nr 4

IIa

p. Katarzyna Paczkowska

godz. 16.00

sala nr 15

IIb

p. Anna Przybylska

godz. 16.30

sala nr 1

IIIa

p. Magdalena Gowin

godz. 16.00

sala nr 12

IIIb

p. Barbara Nowaczyńska

godz. 16.00

sala nr 3

IIIc

p. Ewa Karwecka

Inny term. -18.09. 2017r.,godz. 15.30

sala nr 1

IVa

p. Janina Pietrzak

 

 

IVb

p. Jolanta Szcześniak

godz. 15.30

sala nr 33

IVc

p. Monika Siedlecka

godz. 15.30

sala nr 26

Va

p. Dorota Potentas

godz. 15.30

sala nr 24

Vb

p. Ewa Sokołowska

godz. 15.30

sala nr 23

Vc

p. Izabela Piecuch

godz. 15.30

sala nr 14

  

Zebrania z rodzicami uczniów klas szóstych i siódmych odbędą się w budynku gimnazjum.

  

KLASA

   WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

VIa

p. Aneta Brzęczek

godz. 15.30

sala nr 33

VIb

p. Beata Machnicka

godz. 15.30

sala nr 36

VIc

p. Jolanta Sławińska

godz. 16.00

sala nr 31

VIIa

p. Agnieszka Adamczyk

godz. 16.00

sala nr 23

VIIb

p. Grażyna Herman

godz. 16.00

sala nr 24

VIIc

p. Teresa Cieślik

godz. 16.00

sala nr 45


 


                                       

 

 

Gmina Biała Rawska/Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej rozpoczęła  realizację projektu „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej Rawskiej”
w ramach Osi XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-12-31 i objęcie wsparciem 120 uczniów i 30 nauczycieli poprzez zapewnienie wzrostu poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z TIK i rozszerzenie oferty zajęć.

 

Działania:

 

  Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii infomracyjno-komunikacyjnej

 

  Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ,

 

  Szkolenia  i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli placówki

 

  Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów

 

 

 

Dofinansowanie projektu: 410 477,01 PLN

 

Planowany harmonogram zajęć i kursów znajduje się tutaj

 


 

 

 

Udział Szkoły w ogólnopolskim projekcie "Cyfrowobezpieczni"

Cyfrowobezpieczni- artykuł dla rodziców

Sukces naszych dziewcząt i chłopców w powiatowych zawodach minipiłki koszykowej!


Zapraszamy do przeglądania najnowszych Wydarzeń oraz zdjęć w Galerii                  


 


Pliki do pobrania