Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

niepodległa


23. 01. 2019r.: godz. 16.00 - szkolenie dla rodziców 

od godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

- omówienie wyników w nauce i zachowaniu po pierwszym półroczu


 

plakat


  Zapraszamy do przeglądania aktualności zamieszczonych w zakładkach

 Wydarzenia, Galeria, Wycieczki

oraz działań

Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu WolontariatuKlauzula informacyjna RODO 


 

 

 Projekt „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej RawskiejProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020