Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

 

 

 

                                       

 

 

Gmina Biała Rawska/Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej rozpoczęła  realizację projektu „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej Rawskiej”
w ramach Osi XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-12-31 i objęcie wsparciem 120 uczniów i 30 nauczycieli poprzez zapewnienie wzrostu poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z TIK i rozszerzenie oferty zajęć.

 

Działania:

 

  Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii infomracyjno-komunikacyjnej

 

  Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ,

 

  Szkolenia  i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli placówki

 

  Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów

 

 

 

Dofinansowanie projektu: 410 477,01 PLN

 

Planowany harmonogram zajęć i kursów znajduje się tutaj


 UWAGA!!! Zmiany w godzinach dowozów.

Harmonogram działań w czasie rekolekcji wielkopostnych

„Krzyż znakiem miłości"

w dniach 13, 14, 15 marca 2018r. – klasy I - V

13 marca 2018r. (wtorek)

- godz. 8.00 – przyjazd uczniów, spotkanie z wychowawcami, sprawdzenie listy obecności;

- godz. 8.10 – oglądanie filmu „Opowieść o Jezusie”;

- godz. 9.40 – wyjście do kościoła pod opieką wychowawców;  

- godz. 10.00 – udział w nauce rekolekcyjnej;

- godz. 11.15 – 12.00 – zajęcia z wychowawcami w klasach;

- odwóz dzieci w kierunku Porady około godz. 11.20, pozostałe kierunki około godz. 11.30;


14 marca 2018r. (środa)

- godz. 8.00 – przyjazd uczniów, spotkanie z wychowawcami, sprawdzenie listy obecności;

- godz. 8.10 – oglądanie filmu „Największy z cudów”;

- godz. 9.40 – wyjście do kościoła pod opieka wychowawców;

- godz. 10.00 – udział w nauce rekolekcyjnej;

- godz. 11.15 – 12.00 – zajęcia z wychowawcami w klasach;

- odwóz dzieci w kierunku Porady około godz. 11.20, pozostałe kierunki - około 12.00;


15 marca 2018r. (czwartek)

- godz. 8.00 – przyjazd uczniów, spotkanie z wychowawcami, sprawdzenie listy obecności;

Klasy I-III

- godz. 8.10 – oglądanie filmu „Mikołaj – chłopiec, który został świętym ”;

Klasy IV-V

- pogadanka „Co to jest rachunek sumienia?”

- godz. 9.40 – wyjście do kościoła;

- godz. 10.00 – udział w nauce rekolekcyjnej; dzień spowiedzi;

- godz. 11.15 – 12.00 – zajęcia z wychowawcami w klasach;

- odwóz dzieci w kierunku Porady około godz. 11.20, pozostałe kierunki - około 11.30;


W dniach 13, 14, 15 marca nie będzie obiadów. Świetlica szkolna od godz. 7.00 do godz. 16.00.


 

 

Zapraszamy do przeglądania najnowszych Wydarzeń,

relacji z Wycieczek i Konkursów oraz zdjęć w Galerii   

 

Chcesz dowiedzieć się o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu? Kliknij tutaj!

              


 


Pliki do pobrania