Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski

  

PRZEWODNICZĄCA

 

 Aleksandra Lesiak

 

 

ZASTĘPCA

 

Julia Mroczek

 

  

SKARBNIK

 
Nikola Połeć
Sekcja porządkowa:
przewodniczący: Rafał Szymański
członkowie: Karol Piecuch, Rafał Szymański, Nikola Połeć, Adrianna Grzejszczyk, Zuzanna Augustyniak, Julia Bińkiewicz, Oliwia Melon, Marcel Wiśnioch, Kacper Piotrowski, Zuzanna Goc, Filip Kowalczyk, Jakub Badur, Oliwia Wieteska, Damian Dziedzic, Michał Szeligowski

Sekcja dekoracyjna:
przewodniczący: Róża Kamocka
członkowie: Sandra Garczyńska, Wiktoria Szmalec, Emilia Rybak, Aneta Mroczkiewicz, Karolina Bartnicka, Klaudia Jędrzejczak, Hubert Grzyb, Julia Mroczek, Zuzanna Górnik, Adrian Palczewski, Mateusz Małecki, Róża Kamocka

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
przewodniczący: Iga Dobrosz
członkowie: Iga Dobrosz, Julia Pavlenko, Aleksandra Lesiak, Aleksandra Bluszcz, Hanna Szcześniak, Antonina Ochlik, Julia Lesiak, Zuzanna Stępniak, Katarzyna Stępniak, Aleksandra Zaborska, Urszula Mirkowska, Filip Różański, Szymon Włodarski.

Opiekunowie:
p. Monika Siedlecka, p. Dorota Potentas, p. Beata Machnicka, p. Grażyna Herman


CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie umiejętności działania w zespole, wyrabianie nawyku samooceny i dyscypliny uczniów.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
6. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
7. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących.
8. Monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia.
9. Propagowanie idei wolontariatu poprzez udział w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.


Jak co roku Samorząd Uczniowski uruchomił pocztę walentynkową dla naszych uczniów zarówno w budynku Szkoły Podstawowej, jak i w Gimnazjum. Ponadto, SU zorganizował stoiska walentynkowe, na których uczniowie mogli kupić róże, tulipany, goździki, gadżety (np. serduszka, czterolistne koniczyny) oraz kartki walentynkowe.

czytaj więcej

Jak co roku Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką szkolną zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas IV-VII. 

czytaj więcej

Już po raz trzeci Samorząd Uczniowski zainicjował zbiórkę zniczy przeznaczonych na groby nauczycieli i uczniów z naszej szkoły oraz na Grób Nieznanego Żołnierza. 1 listopada nasi uczniowie pełnili wartę, aby oddać cześć i pamięć żołnierzom poległym podczas wojny.

czytaj więcej

Galerie