Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski

  

PRZEWODNICZĄCA

 

Julia Woźniak

 

 

ZASTĘPCA

 

Adrian Połeć

 

  

SKARBNIK

 
Oliwia Winiarska
Sekcja porządkowa:
przewodniczący: 

Sekcja dekoracyjna:
przewodniczący: 

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
przewodniczący: 

Opiekunowie:
p. Olga Galas, p. Agnieszka Kozłowska, p. Katarzyna Majewska


CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie umiejętności działania w zespole, wyrabianie nawyku samooceny i dyscypliny uczniów.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
6. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
7. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących.
8. Monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia.
9. Propagowanie idei wolontariatu poprzez udział w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.


Jak co roku Samorząd Uczniowski uruchomił pocztę walentynkową dla naszych uczniów zarówno w budynku Szkoły Podstawowej, jak i w Gimnazjum. Ponadto, SU zorganizował stoiska walentynkowe, na których uczniowie mogli kupić róże, tulipany, goździki, gadżety (np. serduszka, czterolistne koniczyny) oraz kartki walentynkowe.

czytaj więcej

Jak co roku Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką szkolną zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas IV-VII. 

czytaj więcej

Już po raz trzeci Samorząd Uczniowski zainicjował zbiórkę zniczy przeznaczonych na groby nauczycieli i uczniów z naszej szkoły oraz na Grób Nieznanego Żołnierza. 1 listopada nasi uczniowie pełnili wartę, aby oddać cześć i pamięć żołnierzom poległym podczas wojny.

czytaj więcej

Galerie