Szkolny Klub Wolontariatu

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski » Szkolny Klub Wolontariatu

 PLAN PRACY

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Opiekunowie:

Pani Monika Siedlecka, pani Dorota Potentas, pani Beata Machnicka, pani Grażyna Herman

 

Rada Wolontariatu:

Aleksandra Lesiak, Aleksandra Wieteska, Julia Lesiak, Zuzanna Stępniak, Sandra Garczyńska

 

Cele:

  1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
  2. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy w wolontariacie.
  3. Inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych.
  4. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności oraz wzbogacanie tradycji szkoły.
  5. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.

 

Cele szczegółowe:

1. Zaangażowanie uczniów w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.

2. Wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

a) współpraca z Przedszkolem w Białej Rawskiej

b) zbiórka rzeczy dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej

c) współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

d) zbiórka rzeczy dla pacjentów oddziału dziecięcego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

3. Kształtowanie postaw prospołecznych, zdobywanie nowych doświadczeń.

4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i odpowiedzialności za drugiego człowieka.


 

Lp.

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Rekrutacja wolontariuszy oraz powołanie Szkolnej Rady Wolontariatu

Wrzesień/

październik 2017r.

Opiekunowie

2.

Opracowanie Planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Październik 2017r.

Opiekunowie

3.

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Wrzesień 2017r.

Opiekunowie, wychowawcy klas

4.

Akcja „Znicz” – zbiórka zniczy na groby nauczycieli i uczniów SP w Białej Rawskiej oraz Grób Nieznanego Żołnierza

24-31 października 2017r.

p. Monika Siedlecka, p. Dorota Potentas

5.

Wróżby andrzejkowe

Koniec listopada 2017r.

Opiekunowie Klubu

6.

Góra Grosza

Grudzień 2017r.

Opiekunowie Klubu

7.

Świąteczna zbiórka materiałów biurowych na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej

Grudzień 2017r.

Opiekunowie Klubu

8.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczeń 2018r.

Opiekunowie Klubu

9.

Zbiórka prezentów dla pacjentów oddziału dziecięcego Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Marzec 2018r.

Monika Siedlecka, Beata Machnicka

10.

Dzień spędzony z przedszkolakami – gry i zabawy, czytanie literatury dziecięcej

Czerwiec 2018r.

Opiekunowie Klubu

11.

Opracowanie sprawozdania z rocznej pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Czerwiec 2018r.

Monika Siedlecka

12.

Strona Szkoły - Wolontariat

Cały rok

Monika Siedlecka

13.

Tablica Szkolnego Klubu Wolontariatu

Cały rok

Opiekunowie Klubu

14.

Spotkania z wolontariuszami w ramach prowadzonych działań

Cały rok

Opiekunowie Klubu

 

Plan Szkolnego Klubu Wolontariatu w ciągu roku może ulec zmianie.

 

Opracowanie:

Monika Siedlecka

Od grudnia 2017r. do 2 stycznia 2018r. Szkolny Klub Wolontariaru prowadził zbiórkę groszy w ramach 18 edycji akcji charytatywnej "Góra Grosza" i aby bardziej zachęcić uczniów do udziału ogłosił nagrodę dla klasy, która uzbiera największą kwotę pieniedzy w nominałach od 1gr do 50gr.

czytaj więcej

W grudniu 2017r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Samorządzie Uczniowskim ogłosili zbiórkę materiałów biurowych i szkolnych dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

czytaj więcej